Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

O firmi Aquatec

Firma AQUATEC VFL, s.r.o. sa sedištem u Dubnici nad Vahom (Republika Slovačka) je osnovana na temelju dugogodišnjih iskustava međunarodnog tima saradnika u oblasti prečišćavanja otpadnih voda, a donela je inovirani i jedinstveni model kućnog prečistača otpadnih voda, koji je, takođe, nosećom tačkom njenog proizvodnog programa u okviru kojeg nudi tipski red POV od 1 do 70 osoba.

Firma AQUATEC VFL kod svojih prečistača koristi dugoročno dokazani sistem kontinuiranog biološkog prečišćavanja otpadnih voda sa integrisanim sakupljanjem udarno dolazećih voda. Ova tehnologija je međunarodno štićena patentom br. EP1919833. Korišćenjem naše tehnologije u postupku prečišćavanja obezbeđen je visoki kvalitet prečišćene vode, niske investicione, kao i pogonske troškove.
Tehnologija je poznata i pod međunarodnim nazivom Vertical Flow Labyrinth – VFL® (t.zv. vertikalno proticani lavirint).

Firma AQUATEC VFL, s.r.o.