Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prednosti POV Aquatec

 • odlična cena i minimalni građevinski troškovi – nabavna cena prečistača AT je veoma prihvatljiva ne samo u poređenju sa septičkom jamom, već i sa drugim prečistačima, povrativost investicije već u roku od tri godine.
 • garancija od 10 godina na vodonepropusnost plašta - mi smo sigurni u kvalitet naše izrade i čast nam je da Vam damo takvu garanciju. 
 • pri izradi koristimo prvorazredne materijale (polipropilen sa usavršenim svojstvima) – ne samo polipropilen najvišeg kvaliteta, već i razvode vode i vazduha od uglednih isporučilaca. A, takođe, brendirane duvaljke. 
 • debljina zida omotača rezervoara 8 mm – kao jedini koristimo debljinu omotača od 8 mm, čime je garantovana visoka statika i stabilnost rezervoara u odnosu na druge proizvođače, koji koriste za 25 % do 40% slabije materijale 
 • akumulacija udarno dolazećih voda - tehnologija VFL obuhvaća i jedinstveno rešavanje izravnjavanja neravnomernog dotoka otpadnih voda u POV prilikom ispuštanja veće količine vode (kada, mašina za pranje...), čime se izbegava isplavljavanje aktivnog mulja u rezervovaru, a rad P1OV je stabilan. 
 • tihi, bezmirisni rad sa jednostavnim upravljanjem pogonom 
 • bezproblematična upotreba sredstava za čišćenje u domaćinstvu 
 • niski pogonski troškovi – pogon prečistača AT košta otprilike 3 € mesečno, a to je potrošnja struje duvaljke. Međutim, za poređenje, pogon septičke jame košta čak deset puta više. 
 • Veoma jednostavna montaža bez upotrebe mehanizama – na osnovu naših uputstava može prečistač da sastavi svako. Međutim, postavljanje može da se naruči i naknadno. 
 • Lep oblik i boja poklopca – poklopac je jedini deo prečistača koji je vidljiv, zato isti mora da bude ne samo kvalitetan, već i estetski izrađen. 
 • poklopac sa zaključavanjem radi bezbednosti Vaše dece – kako bi Vaša deca mogla mirno da se igraju u dvorištu, poklopci su opremljeni bravom već u standardnoj opremi, bez doplate. 
 •  Automatizovani pogon i održavanje, servisiranje se može obavljati i putem telefona